A hét idézete március idusán


2023.03.15 - Balatonica
kokárda koszorún

Az 1848–49-es történelmi események apropóján a Balaton vonatkozásában is bőven van mire emlékezni. A reformkor és a szabadságharc éveiben a térség egyik legismertebb családneve a Noszlopy volt, sőt, Somogy és Veszprém szerte máig intézménynevek őrzik az emléküket. Milyen szerepük volt a magyar történelemben?
A Noszlopy família a 19. századi Somogy vármegye elöljárói közé tartoztak. A reformkorra a két testvér, Gáspár és Antal közéleti tevékenysége emelkedik ki. Mindketten ügyvédi diplomával végeztek, de az életük úgy alakult, hogy Gáspárra egy mindenre elszánt katonai parancsnokként, Antalra a korszak megéneklőjeként emlékezünk. 

Noszlopy Gáspár már 1848 szeptemberében a Marcali környéki népfelkelők parancsnokává lépett elő, és az akkortájt Zalában és Somogyban előretörő Jellasics horvát bán seregeivel szegült szembe. Lévén, hogy az osztrákok is megjelentek a hadszíntéren, a túlerő Debrecenig kergette a magyarokat, ahol viszont Gáspár és Antal megszervezte a Dél-Dunántúl visszafoglalását, amelyre maga Kossuth bólintott rá, és az 1849-es győzedelmes tavaszi hadjárat ezt valósággá is tette. Gáspár a csapatok élén bevonult a visszafoglalt Kaposvárra és a Dél-Dunántúl kormánybiztosává nevezték ki. 

Ekkoriban történt, hogy az először 1846-ban vízre bocsátott Kisfaludy gőzhajót (a reformkori fejlődés egyik ikonikus jelképét) a magyar honvédek lefoglalták, hogy a két part között hadianyagot és csapatokat szállítson. Maga Gáspár is így jutott át Balatonfüredre, ahonnan előbb Komárom felé vonult, majd a szabadságharc leverése után a Bakonyban szervezett gerillacsapatot. Ezekről az évekről kevés a dokumentált adat, ellenben sok a mendemonda. Az egyik ilyen azt regélte, hogy Gáspár a fiatal Ferenc József elleni merényletre készült, amikor a császár épp Kecskemét városán vonult át. A fiktív történetből 1980-ban film is készült, Balázsovits Lajos főszereplésével. 

Gáspárt végül társaival együtt elfogták, Bécsben börtönbe vetették, a tárgyalásán halálra ítélték, majd az akasztás általi kivégzésre visszaszállították Budapestre; 1870 óta síremlék jelzi, hová temették a Fiumei úti temetőben. Utolsó óráiról a jelenlévő református lelkésztől fennmaradt megrázó levél tanúskodik.

Noszlopy Gáspár 1848-49 emléktábla a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban (Wikipedia)

 

Antalnak (aki az idősebb volt) hosszabb élet adatott. A szabadságharc bukása után neki is bujdokolnia kellett, de végül kegyelmet kapott, és az élete hátralevő részét visszavonultságban tölthette saját birtokán. A költő Berzsenyi nagy tisztelője volt, az ő szellemében papírra vetette a világosi fegyverletétel után a lelkében kavargó sötét hangulatokat, illetve volt ideje összerendezni és kiadatni az emlékiratait is. Alábbi sorai a nemzeti romantika befejező szakaszát képviselik.

Sírba dőlsz, de véled fogod a fél világot rántani / S a sírokon hála helyett utód-átok fog lengeni / És a könny csak szánalom lesz, a megvetés könnye lesz / Volt-nincs: ez lesz, mit felőlünk a történelem számba vesz.

 

Forrás: balatonikum.hu, Fotó: Unsplash

KAPCSOLÓDÓ

>> A HÉT IDÉZETE NŐNAPRA

>> MEGSZÉPÜL A 300 ÉVES IZRAELITA TEMETŐ