A hét idézete a jog és a bírák szerepéről


2023.04.18 - Balatonica
bírói kalapács

A hétvégén emlékkonferenciát szerveztek a 152 évvel ezelőtt született Szladits Károly, a magyar magánjog iskolateremtő egyénisége tiszteletére. A közjog és a magánjog a változó időben nevet viselő egész napos szakmai rendezvényen neves külföldi és hazai előadók gyűltek össze. A hét idézetében felidézzük a jogtudós üzenetét a mának.
A Közép-európai Alapítvány (CEF) nemzetközi emlékkonferenciát szervezett a hétvégén Dunaszerdahelyen a város szülötte, Szladits Károly jogtudós, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia egykori tagja tiszteletére. Dr. Mészáros Lajos emeritus alkotmánybíró és egyben a konferencia védnöke nyitó beszédében arra emlékeztetett, hogy Szladits Károly munkásságán keresztül nagy hatást gyakorolt a jogtudományra és ezáltal a bírói gyakorlatra is, szakmai leiratai kiállták az idő próbáját.

 

Forrás: ELTE

 

Szladits Károly 1871. december 27-én született Dunaszerdahelyen, Budapesten végezte el a jogi egyetemet. Kivételes tehetséggel áldotta meg a sors, ő volt az első, akit sub auspiciis regis avattak jogász doktorrá (azaz középiskolás koruktól mindig kitűnő eredménnyel tanultak avattak jogász doktorrá). Hosszú és változatos szakmai életútja során a magyar magánjogtudomány egyik legnagyobb alakjává nőtt. Iskolát teremtett azzal, hogy jogtudósi munkáiban az oktatásra helyezte a hangsúlyt, műveiben világos, közérthető megfogalmazásokra törekedett. Munkásságának eredményeit a Magyar magánjog című gyűjteményes munka foglalta össze. 84 évet élt.

 

Egykori kollégája, Világhy Miklós temetésén így búcsúsztatta:

Számára a jog mindig egyet jelentett az emberek szolgálatával. A jogban nem elsősorban a kényszerítő erőt, a kardot és az erőszakot látta, hanem a mérleget, amely bonyolult emberi problémák megoldásában megmutatja az igazságot. Egész munkásságának alapvető eszméje volt a jog és a humánum összefüggése.

 

A szakmai konferencia résztvevőit Varga Judit Magyarország igazságügyi minisztere és Viliam Karas, a Szlovák Köztársaság igazságügyi minisztere üdvözölték. Az előadók között találjuk – mások mellett – Sulyok Tamást, a magyar Alkotmánybíróság elnökét és Šikuta Jánt, a szlovák Legfelsőbb Bíróság elnökét. A főszervező Közép-európai alapítvány (CEF) egyik fontos célja, hogy megteremtse a közös gondolkodás nyílt fórumait, ennek jegyében hívta össze a Szladits Károly szakmai emlékezetének szentelt konferenciát.

 

Forrás: index, Fotó: Unsplash

KAPCSOLÓDÓ

>> KÉT ÚJ HUNGARIKUMOT VÁLASZTOTTAK